فعالیت های بخش تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

تکثیر موش سوری و موش صحرایی

پرورش و تکثیر ماهی 

پرورش و نگهداری قورباغه و لارو قورباغه.

 برپای فضای ویژه به منظور پرورش و نگهداری زنبور عسل

بررسی و تنظیم روزانه دما و رطوبت و خوراک حیوانات

تنظیم روند جفت گیری و تکثیر حیوانات

بررسی حیوانات تحت زایمان و جداسازی آنها

شناسایی و معدوم  نمودن موارد مشکوک به آلودگی و بیماری

 شستشو و استریلاسیون روزانه اتاق های نگهداری حیوانات

 ثبت نوسانات احتمالی و ناخواسته دما و رطوبت اتاق های نگهداری حیوانات و رسم چارت های مربوطه.

تنظیم و نصب دستورالعمل های کار در محیط های آزمایشگاهی و کار با حیوانات.

 بهره مندی از داروهای جامع و تخصصی و تجویز دارو، زیر نظر دامپزشک متخصص

سم پاشی دوره ای حیوانات و تجهیزات جهت پیشگیری از آلودگی های قارچی، انگلی، باکتریایی و ویروسی با محلول های ضدعفونی کننده

استفاده از اتاق قرنطینه به منظور جلوگیری از آلودگیهای احتمالی حیوانی

نظارت مستمر بر کیفیت غذا، آب آشامیدنی و بستر حیوانات با مد نظر قرار دادن اصول مدون بهداشتی

سيستم خودکار روشنائي و تاریکی12 ساعته، تهويه هاي پرقدرت، سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب

نظارت و معاينه همه حیوانات توسط دامپزشك مخصوص و تدوین ارشیو معاینه.

فضاهاي جداگانه براي حيوانات در حال تكثير و تحت آزمايش.