اهداف مرکز

·     ارتقاء سطح كيفي پژوهش در دانشكده علوم زیستی

·     تأمین و تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره‌برداری مناسب از نتایج آن‌ها

·     استعداديابي، حمايت و تشويق دانشجويان گروه‌های سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و علوم جانوری، اعضاء هیئت‌ علمی دانشگاه و ساير محققين در جهت اجراي پروژه‌های پژوهشي

·     تمرکز فعالیت‌های تحقیقاتی و هدفمند کردن فعالیت‌ها در راستای تولید علم و اتصال حلقه‌های دانش به صنعت بر اساس نیازهای تحقیقاتی کشور و منطقه

·      انجام پژوهش‌های بنيادی وكاربردی در راستای جوابگويی به نيازهای علمی جامعه درزمینه علوم زیستی

·     فراهم نمودن امکانات وتسهیلات لازم به‌ منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی و هدایت بهتر رساله‌های دکترا و پایان‌نامه‌های دانشجویان

·     افزایش بهره‌وری از بستر مناسب تحقیقاتی در سطح دانشگاه

·     ایجاد ارتباط قانونمند با مراکز تحقیقاتی برون دانشگاهی و بین‌المللی

·     سازمان‌دهی مناسب جهت ارتباط با بخش صنعت در جهت طراحی تحقیقات کاربردی

·     سازمان‌دهی و اجراي همایش‌های علمي – پژوهشي داخلي و بین‌المللی

·     ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي و ارتباط شبکه‌های اطلاعاتي و علمي با دانشگاه‌های داخل و خارج از كشور

·     درآمدزایی از محل پژوهش و ايجاد ارتباط و همكاري مستمر با سازمان‌ها، مدیریت‌های صنعتي و مؤسسات دولتي و غیردولتی به‌ منظور رفع نيازهاي پژوهشي آن‌ها

·     گردآوری نيروهای متخصص در زمینههای مختلف علوم زیستی 

·     جمع‌آوری، تنظيم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوط به علوم زیستی و انتشار آن‌ها

·     برگزاري کارگاه‌های پژوهشي

·      كوشش در جلب همكاری مراكز تحقيقاتی و اجرايی مربوطه در داخل كشور

·     همكاري علمی با ساير مراكز تحقيقاتی و آموزشی كشور.

·     برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی با نهادهاي علمی و صنعتی كشوری و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران